คนรุ่นใหม่เป็นโรคหัวใจกันเยอะขึ้น

ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตของการเจ็บป่วยที่กว้างและมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือดที่มีความหลากหลายมากและถ้าหากพบความผิดปกติที่อวัยวะส่วนใดก็จะเกิดเป็นโรคหัวใจชนิดนั้นๆ เช่น ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าในหัวใจเป็นต้น บางคนก็มีอาการบ่งชี้เนื่องจากเวลาคลิปโป๊ไทยแล้วเจ็บหน้าอก พยาธิสภาพที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเช่น ไขมันพอกในหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะตอนที่คลิปโป๊ไทยจะรู้สึกว่าเลือดไหลเวียนได้ไม่ดี การพอกของหัวใจทำให้หลอดเลือดของหัวใจและการเกิดฝีในลิ้นหัวใจ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตเป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจที่พบได้บ่อยๆก็คือไขมันในเลือดสูงพันธุกรรม และการสูบบุหรี่ เป็นต้น

โรคหัวใจที่พบได้บ่อย
หลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บที่หน้าอก วูบหมดสติ และเป็นลมโดยจะมีสาเหตุที่หลากหลายประการ เช่น การสูบบุหรี่ มีไขมันพอกหลอดเลือด เป็นตามพันธุกรรม อายุ โรคประจำตัวอื่นๆหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ซึ่งมีกระบวนการรักษาดังนี้
1. รักษาโดยให้ยาละลายลิ่มเลือด
2. รักษาโดยการขยายด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
3. รักษาด้วยการผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ก็จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคได้ด้วย การควบคุมการทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณไขมันที่สูง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ควบคุมโรคปัจจุบันเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา และต้องอดคลิปโป๊ไทยสักระยะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจกลับมาแข็งแรง

หัวใจวายเฉียบพลัน
ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคที่ชัดเจนคือเหนื่อยง่าย มีอาการขาบวม นอนราบแล้วเหนื่อยมากขึ้น ด้วยการของโรคนั้นจะมีสาเหตุ มีปัญหาสุขภาพในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้น เช่น ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้มี ภาวะไทรอยด์ ภาวะซีดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่คลิปโป๊ไทยส่งผลให้เสียชีวิตได้เลย แพทย์จะต้องค้นหาความผิดปกติเหล่านี้ให้เจอและทำการรักษาในทันทีซึ่งถือเป็นการรักษาภาวะหัวใจวายได้ตรงจุดมากที่สุด

หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะอาการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว หลอดเลือดสมองอุดตัน จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนอาการของโรคที่เด่นชัดคือ มีอาการใจสั่น
หน้ามืด วูบ และอาจเสียชีวิตได้
เนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหลายชนิด จำเป็นต้อง ตรวจวินิจฉัยจำแนกแยกรูปให้ชัดเจนเพื่อการรักษาที่ตรงจุด